Norrköpings Sjukhus

Vrinnevisjukhuset Norrköping

Besöksadress:

Gamla ö-Vägen 25

60182 Norrköping

Tel: 010-103 00 00

 

Vid Akuta olycksfall Eller vid livshotande sjukdom

Tel 112

 

Vårdcentralen Söderköping

Östraryds Vägen

61482 Söderköping

 

Vid sjukdomsfall

Tidsbokning  kl.08.00 – 17.00  Tel:0121-34879

Vid Akut sjukdom  Joursköterska kl. 08.00-17.00 Tel: 0121-34879

Vid Akuta olyckfall eller vid livshotande sjukdom Ring Ambulans  Tel: 112

 

 

 

Folktandvården Söderköping

PrästGatan 3

61430 Söderköping

Receptionen Tel:0121-25730

Klinikens Öppet tider

Måndag – Onsdag kl.07.30 – 18.00

Torsdag – Fredag  kl.07.30 – 17.00

 

Jourtandvård  Vid Akuta besvär Ring 1177

 

 

Privat Tandvård i Söderköping

 

Anders Dahl

Å-Gatan 23  / 61434 Söderköping Tel: 0121-10058

----------------------------------------------------------------------

Rolf Engwall

Bredagränd 3 61434 / Söderköping Tel: 0121-12727

----------------------------------------------------------------------

Ingella Engwal

Bredagränd 3 / 61434 Söderköping Tel: 0121-15100

----------------------------------------------------------------------

Z-Tandvård AB

Zoran Fuks

Bjälke Gatan 18 / 61430 Söderköping Tel 0121-21500

Sjukvårdsrådgivning (dygnet runt)

Tel: 1177

Giftinformationscentralen

Vi svarar på frågor om akuta förgiftningar och ger råd om lämplig behandling vid inträffade förgiftningstillbud.

Akuta fall (dygnet runt): 112
Icke brådskande fall: 08 - 33 12 31

 

Legitimation

När du söker vård på vårdcentral eller sjukhus bör du vara beredd att visa legitimation. Det ökar din säkerhet och underlättar för vårdpersonalen.

Vårdcentralen Söderköping

Tandvård.JPG

tand2