Sjöräddning

Räddningstjänst

Polis

Ambulans

Sjukvårdsrådgivning

Giftinformation

Bilbärgning

Veterinär

SOS - 112

Vad har inträffat?
Finns det skadade? Hur många?
och på vilket sätt?

Är någon i fara?

Finns det annat som är
viktigt för att rätt hjälp
ska kunna skickas?